top of page

Jak probíhá den v lesní školce

Každý den se přivítáme v ranním kroužku a dětem představíme denní program. Venkovní aktivity jsou upravovány v závislosti na aktuálním počasí. Dopoledne většinou trávíme v lese a na oběd se vracíme do školky.

Po obědě děti čeká pohádka a pro budoucí školáky jsou připraveny úkoly na procvičování grafomotoriky, předmatematických představ, zrakového vnímání, představivosti atd. Odpočatí vyrážíme ještě na zahradu. Ke každodenním aktivitám neodmyslitelně patří péče o zvířecí kamarády, na jaře a na podzim trávíme část dne péčí o záhonky.

Průběh dne v lesní školce :

 8.00 - 8.30     příchod dětí do školky  (starost a péče o zvířátka a pozemek, ohýnek)

 8.35 - 8.45     uvítání a rozcvička

 8.45 - 9.00     svačina 

 9.00 –11.15   dopolední blok 

11.15 -11.30   kroužek (zhodnocení, zklidnění před obědem)

11.30 – 12.00  oběd

12.00 – 14.00 odpočívání nejmenších / předškolácká přípravka 

14.00 – 16.00 odpolední venkovní blok, svačina (starost a péče o zvířátka a pozemek)

16.00 - společný úklid pozemku

Raný věk (0 – 6 let) je pro celkový vývoj člověka velmi důležitý, a to z mnoha hledisek vývoje – z hlediska motorického, zdravotního i osobnostního. Kontakt s přírodou má právě v tomto období velmi podstatnou a nezastupitelnou roli. Ve velkých městech jsou ale možnosti dětí denně pobývat v přírodním prostředí velmi omezené. Doba, kdy děti mohly nerušeně objevovat své okolí a ke hře využívat blízké lesy, louky, rybníky a další podobný terén, je zřejmě pryč. Aby se z dětí nestaly interiérové bytosti, měli bychom se snažit jim přírodu jako jejich „přirozené prostředí“ cíleně vracet a umožňovat jim pobyt v ní. Samozřejmostí je i to, že s dětmi budeme trávit většinu volného času mimo město, v přírodním prostředí.

bottom of page