Lesní klub 

pro děti 2,5 - 7 let

 

 

 

V přírodě děti nepotřebují hračky, jsou daleko kreativnější, využívají naplno svojí fantazii, pozorují změny v přírodě v průběhu roku, rozvíjí přirozeně hrubou a jemnou motoriku. Poznat různé přírodní ekosystémy a rostliny a živočichy v něm, umožní dětem poznat své tělesné hranice.

 

Děti získávají ze svého prostředí podněty odpovídající jejich věku a učí se pozorováním, experimenty a hrou v přírodě. Zároveň nabývají potřebné znalosti pro plynulý nástup do školy dle zpracovaného vzdělávacího plánu, který se řídí požadavky rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.  

Aktuální volná místa jsou zveřejněna na stránce AKTUALITY.

Děti 2,5 - 3 roky můžete přihlašovat na jedno dopoledne v týdnu.

Cena je 1000Kč / měsíc.

Nejmenší děti se schází v pátky v čase 9.00 - 12.00.

Kapacita je omezená na 5dětí ve skupině, přednost mají děti, které plánují pokračovat v normální docházce.

Děti 3 - 7let můžete přihlašovat na dva, tři nebo pět dní v týdnu - dle volné kapacity

Upozorňujeme, že školka není vedena v rejstříku MŠMT - z našeho rozhodnutí.

školné na školní rok 2020/2021 se odvíjí od od počtu dní v týdnu, které dítě do školky dochází. 

2 dny v týdnu .......................2 650 Kč / měsíc

3 dny v týdnu .......................3 600 Kč / měsíc

5 dní v týdnu  .......................5 600 Kč / měsíc

Sleva na sourozence: 10% z ceny 2. popř. dalšího dítěte.

Samoživitelky sleva 10% nebo možnost individuální domluvy.

domky u piskoviště.jpg
logo mesto tabor.jpg

Aktivity Žijem lesem z.s. byly podpořeny z rozpočtu města Tábor - Dotační program na podporu EVVO