Lesní klub 

pro děti 3 - 7 let

 

 

 

V přírodě děti nepotřebují hračky, jsou daleko kreativnější, využívají naplno svojí fantazii, pozorují změny v přírodě v průběhu roku, rozvíjí přirozeně hrubou a jemnou motoriku. Poznat různé přírodní ekosystémy a rostliny a živočichy v něm, umožní dětem poznat své tělesné hranice.

 

Děti získávají ze svého prostředí podněty odpovídající jejich věku a učí se pozorováním, experimenty a hrou v přírodě. Zároveň nabývají potřebné znalosti pro plynulý nástup do školy dle zpracovaného vzdělávacího plánu, který se řídí požadavky rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.  

Aktuální volná místa jsou zveřejněna na stránce AKTUALITY.

Děti 3 - 7let můžete přihlašovat na dva, tři nebo pět dní v týdnu - dle volné kapacity

Upozorňujeme, že školka není vedena v rejstříku MŠMT - z našeho rozhodnutí.

školné na školní rok 2020/2021 se odvíjí od od počtu dní v týdnu, které dítě do školky dochází. 

2 dny v týdnu .......................2 650 Kč / měsíc

3 dny v týdnu .......................3 600 Kč / měsíc

5 dní v týdnu  .......................5 600 Kč / měsíc

domky u piskoviště.jpg
logo mesto tabor.jpg

Aktivity Žijem lesem z.s. byly podpořeny z rozpočtu města Tábor - Dotační program na podporu EVVO