top of page

Lesní klub 

pro děti 3 - 6 let

 

 

 

V přírodě děti nepotřebují hračky, jsou daleko kreativnější, využívají naplno svojí fantazii, pozorují změny v přírodě v průběhu roku, rozvíjí přirozeně hrubou a jemnou motoriku. Poznat různé přírodní ekosystémy a rostliny a živočichy v něm, umožní dětem poznat své tělesné hranice.

 

Děti získávají ze svého prostředí podněty odpovídající jejich věku a učí se pozorováním, experimenty a hrou v přírodě. Zároveň nabývají potřebné znalosti pro plynulý nástup do školy dle zpracovaného vzdělávacího plánu, který se řídí požadavky rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.  

Aktuální volná místa jsou zveřejněna na stránce AKTUALITY.

Děti 3 - 6let můžete přihlašovat na dva, tři nebo 5 dní v týdnu - dle volné kapacity, přednost mají děti s 5denní docházkou.

Školné na školní rok 2022/2023 se odvíjí od od počtu dní v týdnu, které dítě do školky dochází.

Počet dní otevření klubu záleží na naplnění kapacity (3 / 5 dní)

 

2 dny v týdnu .......................2 900 Kč / měsíc

3 dny v týdnu .......................3 900 Kč / měsíc

5 dní v týdnu  .......................5 900 Kč / měsíc

logo mesto tabor.jpg

Aktivity Žijem lesem z.s. byly podpořeny z rozpočtu města Tábor - Dotační program na podporu EVVO

bottom of page