Lesní klub 

pro děti 3 - 6 let

 

 

 

V přírodě děti nepotřebují hračky, jsou daleko kreativnější, využívají naplno svojí fantazii, pozorují změny v přírodě v průběhu roku, rozvíjí přirozeně hrubou a jemnou motoriku. Poznat různé přírodní ekosystémy a rostliny a živočichy v něm, umožní dětem poznat své tělesné hranice.

 

Děti získávají ze svého prostředí podněty odpovídající jejich věku a učí se pozorováním, experimenty a hrou v přírodě. Zároveň nabývají potřebné znalosti pro plynulý nástup do školy dle zpracovaného vzdělávacího plánu, který se řídí požadavky rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.  

ZÁPISY 2022 / 2023 

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro rok 2022/2023 do se skládá se ze dvou povinných částí - účasti rodičů na informační schůzce a samotného zápisu. 

Informační schůzka pro nové zájemce proběhne 24.2.2022 / 17.3.2022 od 15 hod přímo v zázemí školky. Na schůzku je nutná rezervace místa, prosím přihlaste se předem na jana@zijemlesem.cz

 

Zápis pro rodiče a děti se uskuteční v pátek 6.5.2022 od 15 hod opět v zázemí školky. K zápisu se rodiče objednávají po konzultaci na Informační schůzce u jana@zijemlesem.cz. Na zápis přinesou rodiče s sebou tyto dokumenty:

1) Žádost o přijetí dítěte 

2) Evidenční list dítěte 

3) Rodný list dítěte – prostá kopie

4) Občanský průkaz rodiče – prostá kopie

KRITÉRIA PŘIJETÍ:

Z dětí, která splní zákonem daná kritéria jsou děti přijímány takto:

1. rozsah docházky (přednost děti s 3denní docházkou)

2. sourozenci již docházejících dětí

3. soulad s filosofíí lesních školek

Aktuální volná místa jsou zveřejněna na stránce AKTUALITY.

Děti 3 - 6let můžete přihlašovat na dva, tři nebo 5 dní v týdnu - dle volné kapacity, přednost mají děti s 5denní docházkou.

Školné na školní rok 2022/2023 se odvíjí od od počtu dní v týdnu, které dítě do školky dochází.

Počet dní otevření klubu záleží na naplnění kapacity (3 / 5 dní)

 

2 dny v týdnu .......................2 900 Kč / měsíc

3 dny v týdnu .......................3 900 Kč / měsíc

5 dní v týdnu  .......................5 900 Kč / měsíc

logo mesto tabor.jpg

Aktivity Žijem lesem z.s. byly podpořeny z rozpočtu města Tábor - Dotační program na podporu EVVO