Lesní mateřská škola od 09/2022​​

LMŠ pro děti od 3 do 6 let.

Lesní mateřská škola navazuje na Lesní klub, který v Táboře vedeme už od roku 2015. 

V přírodě děti nepotřebují hračky, jsou daleko kreativnější, využívají naplno svojí fantazii, pozorují změny v přírodě v průběhu roku, rozvíjí přirozeně hrubou a jemnou motoriku. Poznat různé přírodní ekosystémy a rostliny a živočichy v něm, umožní dětem poznat své tělesné hranice.

 

Děti získávají ze svého prostředí podněty odpovídající jejich věku a učí se pozorováním, experimenty a hrou v přírodě. Zároveň nabývají potřebné znalosti pro plynulý nástup do školy dle zpracovaného vzdělávacího plánu, který se řídí požadavky rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.  

ZÁPISY 2022 / 2023 

Vážení rodiče,  zde jsou zveřejněny  výsledky zápisu dětí do LMŠ Žijem lesem

pro školní rok  2022/ 23 , který se konal v květnu 2022 :

 

registrační číslo účastníka řízení                               výsledek řízení

 

 01                                                        žádosti o přijetí se vyhovuje - přijat/ a

 02                                                       žádosti o přijetí se vyhovuje - přijat/ a

 03                                                       žádosti o přijetí se vyhovuje - přijat/ a 

 04                                                       žádosti o přijetí se vyhovuje - přijat/ a

 05                                                       žádosti o přijetí se vyhovuje - přijat/ a

 06                                                       žádosti o přijetí se vyhovuje - přijat/ a

 07                                                       žádosti o přijetí se vyhovuje - přijat/ a

 08                                                       žádosti o přijetí se vyhovuje - přijat/ a

 09                                                       žádosti o přijetí se vyhovuje - přijat/ a

 10                                                       žádosti o přijetí se vyhovuje - přijat/ a

 11                                                       žádosti o přijetí se vyhovuje - přijat/ a

 12                                                       žádosti o přijetí se vyhovuje - přijat/ a

 13                                                       žádosti o přijetí se vyhovuje - přijat/ a 

 14                                                       žádosti o přijetí se vyhovuje - přijat/ a

 15                                                       žádosti o přijetí se vyhovuje - přijat/ a

 16                                                       žádosti o přijetí se vyhovuje - přijat/ a

        -----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Na základě par. 183 zákona č. 561/ 2004 Sb. se zveřejněním tohoto seznamu považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Bc. Jana Navrátilová

Ředitelka Lesní mateřské školy Žijem lesem

Děti 3 - 6let můžete přihlašovat na dva, tři nebo pět dní v týdnu - dle volné kapacity

školné na školní rok 2022/2023 se odvíjí od od počtu dní v týdnu, které dítě do školky dochází.

Ceny se budou pravděpodobně ještě upravovat v závislosti na výši inflace. 

2 dny v týdnu .......................2 900 Kč / měsíc

3 dny v týdnu .......................3 900 Kč / měsíc

5 dní v týdnu  .......................5 900 Kč / měsíc

skolka.jpg