Projekt lesní komunitní školy přirozeně navazuje na naši zavedenou lesní mateřskou školku, kterou provozujeme od roku 2015. První děti odrostly a před námi vyvstala otázka, co dál…
I nadále chceme podporovat děti na jejich cestě vzdělávání, podporovat jejich zvídavost a přirozenou chuť učit se... to, co tak často vídáme u školkových dětí. A věříme, že to vše se dá dělat „jinak“...
V menší smíšené skupině, kde se děti učí i samy od sebe, učí se komunikovat a spolupracovat...
Venku, v sepětí s přírodou, která je sama o sobě tak inspirující a nabízí dětem tolik materiálu k objevování a zkoumání. S průvodcem, který inspiruje a vhodně využije naskytnuté situace... a samozřejmě je k dispozici pro zvídavé otázky.


Děti velmi rychle pochopí, že s průvodci jsou partneři, kteří si pomáhají. Chyba se netrestá, chyba je náš přítel a posouvá nás dál. Děti se samy snaží o řešení. Stoupá jejich sebevědomí, protože si velmi dobře uvědomují, že samy hledají a nacházejí...


Stejně jako ve školce, i zde chceme pracovat a být zde s dětmi v duchu permakultury a jejich etických principů. Věříme, že tyto principy dětem dávají důležitý etický základ do jejich života.
 

Výchozím rámcem jsou:
- Trvale udržitelný rozvoj
- Myšlenka permakulturní etiky (péče o Zemi, péče o lidi a spravedlivé dělení)
- Respektovat  individuální vzdělávací potřeby každého dítěte
- Kritické myšlení a schopnost tvořivě se vypořádat se situacemi a prostředím, ve kterém žijí
- Věcná zpětná vazba namísto tlaku na výkon, hodnocení a porovnávání s ostatními
- Situační a prožitkové učení
- Učení venku za každého počasí
- Tematické bloky a projektové učení (ucelené měsíční bloky, ve kterých děti v souvislostech spojí teorii a praxi, včetně trivia. Během projektu nastávají situace, kdy se děti k triviu dostanou a zcela přirozeně pocítí potřebu něco si přečíst, zapsat, spočítat... Děti mohou jít více do hloubky, pracovat individuálně i skupinově. Pracovat dle úrovně svých schopností a dovedností.

Děti si vedou svá portfolia a deníky, kam si zaznamenávají výstupy a vše, co projekt přináší.)

- Trivium (čtení, psaní a počítání) – Nácvik a procvičování psaní, stejně tak i počítání je zahrnuto v rámci témat. K výuce matematiky bude vyžita Hejného metoda.

- Čtvrteční anglický blok navazuje na daný projekt

- Důraz na komunitu dětí, rodičů a školy – Spolupracujeme, podporujeme se, pomáháme si. Trávíme spolu čas i jinak: výlety, akce, slavnosti.

Každý je zde velmi důležitý a má možnost se zapojit, protože společně tvoříme a směřujeme školu! Pravidelně se setkáváme a hovoříme o tom, co je potřeba. Představujeme si uzavřené projekty a to, co děti během dní ve škole všechno zvládly. Navrhujeme témata a oblasti, která by mohly děti zaujmout pro další projekty.

Děti společně s průvodci tvoří školu, která klade důraz na vnitřní motivaci k celoživotnímu učení, orientaci v hodnotách a informacích, porozumění v souvislostech a respekt ve vztazích k lidem i přírodě. Je to škola, která děti učí dobře zvládat rychlé proměny dnešního světa a vede je k aktivnímu přístupu.


Škola funguje v rámci individuálního vzdělávání.

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

Výuka probíhá od pondělí do čtvrtka od 9 do 13 hodin, ve velkých blocích.

2 dny v týdnu   ... 2.900 Kč / měsíc

3 dny v týdnu  ...  4.275Kč / měsíc

5 dní v týdnu   .... 5.300 Kč / měsíc

+ angličtina s rodilým mluvčím... 500 - 1000Kč / měsíc (půlden / den)

Obědy se platí zvlášť...60Kč / oběd.

Děti si platí učebnice.

Na výuku se lze přijít podívat a nezávazně se zúčastnit.

V době před a po "vyučování" mohou děti trávit v lesní družině. Lesní družina je pro děti k dispozici od 8.00 do 16.00 a děti v ní absolvují aktivity různého zaměření.

Kontaktní osoba: Jana Navrátilová     tel: 721 643 784     info@zijemlesem.cz                       FB Žijem lesem

skola kone1.jpg