top of page
poster1.png

Projekt lesní komunitní školy přirozeně navazuje na naši zavedenou lesní mateřskou školku, kterou provozujeme od roku 2015. První děti odrostly a před námi vyvstala otázka, co dál…I nadále chceme podporovat děti na jejich cestě vzdělávání, podporovat jejich zvídavost a přirozenou chuť učit se... to, co tak často vídáme u školkových dětí. A věříme, že to vše se dá dělat „jinak“...V menší smíšené skupině, kde se děti učí i samy od sebe, učí se komunikovat a spolupracovat...Venku, v sepětí s přírodou, která je sama o sobě tak inspirující a nabízí dětem tolik materiálu k objevování a zkoumání.


Škola funguje v rámci individuálního vzdělávání. Děti jsou sdruženy do skupin v tzv. trojročích, tedy 1. - 3. třída, 4. - 6. třída a 7. - 9. třída.

Zázemí Lesní komunitní školy je v právě  rekonstruované přízemní budově prvorepublikové budovy ve Slapech u Tábora, k dispozici je i velká zahrada, která se buduje, jako přírodní, nebude v ní chybět teepeee a další venkovní učebny, velké hřiště i záhony na zahradničení. Zahrada je koncipovaná jako přírodní a tzv. jedlá. K dispozici je menší les v 5min dochozí vzdálenosti a velký rozsáhlý les vzdáleny 15min.

K dispozici je i zázemí v maringotce u lesní školky na Větrovech.

S průvodcem, který inspiruje a vhodně využije naskytnuté situace... a samozřejmě je k dispozici pro zvídavé otázky.

Děti velmi rychle pochopí, že s průvodci jsou partneři, kteří si pomáhají. Chyba se netrestá, chyba je náš přítel a posouvá nás dál. Děti se samy snaží o řešení. Stoupá jejich sebevědomí, protože si velmi dobře uvědomují, že samy hledají a nacházejí...

Stejně jako ve školce, i zde chceme pracovat a být zde s dětmi v duchu permakultury a jejich etických principů. Věříme, že tyto principy dětem dávají důležitý etický základ do jejich života.

Výchozím rámcem jsou:
- Trvale udržitelný rozvoj
- Myšlenka permakulturní etiky (péče o Zemi, péče o lidi a spravedlivé dělení)
- Respektovat  individuální vzdělávací potřeby každého dítěte
- Kritické myšlení a schopnost tvořivě se vypořádat se situacemi a prostředím, ve kterém žijí
- Věcná zpětná vazba namísto tlaku na výkon, hodnocení a porovnávání s ostatními
- Situační a prožitkové učení
- Učení venku za každého počasí, v přírodě i na exkurzích - více se naučíme, když si vše můžeme prožít a osahat
- Tematické bloky a projektové učení (ucelené  bloky, ve kterých děti v souvislostech spojí teorii a praxi, včetně trivia.

 

Během projektu nastávají situace, kdy se děti k triviu dostanou a zcela přirozeně pocítí potřebu něco si přečíst, zapsat, spočítat... Děti mohou jít více do hloubky, pracovat individuálně i skupinově. Pracovat dle úrovně svých schopností a dovedností.

- Děti si vedou svá portfolia a deníky, kam si zaznamenávají výstupy a vše, co projekt přináší.

- Trivium (čtení, psaní a počítání)

– Nácvik a procvičování psaní, stejně tak i počítání je zahrnuto v rámci témat. K výuce matematiky je vyžita Hejného metoda.

- Dvakrát týdně anglické polodopoledne

- Důraz na komunitu dětí - spolupracujeme, učíme se od sebe, podporujeme se

- Komunita rodičů a školy – spolupracujeme, podporujeme se, pomáháme si. Trávíme spolu čas i jinak: výlety, akce, slavnosti.

Děti společně s průvodci tvoří školu, která klade důraz na vnitřní motivaci k celoživotnímu učení, orientaci v hodnotách a informacích, porozumění v souvislostech a respekt ve vztazích k lidem i přírodě. Chceme školu, která děti učí dobře zvládat rychlé proměny dnešního světa a vede je k aktivnímu přístupu.

bottom of page