top of page

PERMAKROUŽEK - přírodovědný kroužek pro děti od 6ti let

Každé úterý od 15:00 do 16:30, začínáme 1.10. a končíme 23. 6. 2020 (mimo školní prázdniny a svátky)

Otevíráme zápis na náš  přírodovědný kroužek. Děti se budou věnovat především přírodě, rostlinám, zvířatům, přírodním zákonům. Dozví se i, jak se postarat sami o sebe, pečovat o Zemi i o vztahy mezi sebou. Kroužek probíhá v prostorách naší lesní školy a hlavně venku, v lese a na loukách, a to za každého počasí. Témata vychází z roční doby i přímo z bodu zájmu dětí.

 

Kroužek probíhá každé úterý od 15:00 do 16:30. Začínáme 1.10.2019 a vede jej Sisi.

Cena za pololetí je 1200 Kč. Hlaste se na jana@zijemlesem.cz.

IMG_20191120_145707.jpg

Kroužek Hejného matematiky

Každou středu, začínáme 2.10. a končíme 24.6.2020 (mimo školní prázdniny a svátky). 

První hodina je ukázková.

Kroužek vede certifikovaná lektorka Hejného matematiky a zkušená pedagožka Lucka.

Dětem připraví aktivity, které budou zábavnou a hravou formou procvičovat a prohlubovat matematické dovednosti.

Děti 6 - 10 let v čase 13:00 - 14:00.

Děti 5 - 6 let (předškoláci) v čase 14:00 - 14:45.

Cena za pololetí  je 1200 Kč. Hlaste se na jana@zijemlesem.cz

Konání podpořilo město Tábor - Dotační program na podporu EVVO

logo mesto tabor.jpg
bottom of page